ต้องทำบุญเยอะ แค่ไหนถึงจะได้บุญ

การทำบุญบริจาค

หากว่ากันด้วยเรื่องของ “บุญ” และ “บาป” แล้ว หลายๆ ท่านที่นับถือศาสนาพุทธก็คงต่างหวั่นเกรงในเรื่องเหล่านี้ เนื่องด้วยหลักคำสอนที่มักจะบอกให้เราได้รู้ถึงการทำบุญและการทำบาปที่อาจเกิดได้กับทุกๆ คน  และคงมีหลายๆ ท่านไม่น้อยที่ต่างมีคำถามในใจกันว่า “ต้องทำบุญเยอะ แค่ไหนถึงจะได้บุญ” กันอย่างแน่นอน ซึ่งบทความนี้เราจะพาทำความเข้าใจมุมมองต่างๆ ในเรื่องของความหมายของบุญและความหมายของบาป พร้อมกับแนะนำวิธีการทำบุญที่ดีและการทำบุญที่ผิดๆ ให้กับทุกๆ ท่านได้ลองไปพิจารณากันครับ

บุญบาป ทางศาสนาพุทธหมายถึงอะไร?

ในศาสนาพุทธ “บาป” หมายถึง สิ่งหรือการกระทำที่เป็นความชั่วร้าย ได้แก่ อกุศลกรรมทั้งหลา

ในศาสนาพุทธ “บุญหรือกุศล” หมายถึง สิ่งหรือการกระทำที่สร้างความดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การช่วยเหลือ การแบ่งปันหรือปลดปล่อยต่างๆ เป็นต้น

ในทางพระพุทธศาสนากาสร้างบุญมีด้วยกัน 10 วิธี

1.ทาน การให้ทาน หรือ ทานมัย คือการสละ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของ เงินทอง เพื่อลดความตระหนี่ถี่เหนียว ผลของการให้ทานดังกล่าวทำให้ผู้ให้เกิดความอิ่มเอิบใจ

2.รักษาศีล 5 รักษาศีล หรือ สีลมัย หมายถึง การประพฤติทางกายและวาจาให้เรียบร้อย ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทางกายและคำพูด ไม่กินเหล้าเมายา บุญข้อนี้จะทำให้เรากลายเป็นคนเยือกเย็น สุขุมด้วย

3.เจริญภาวนา เจริญภาวนา หรือ ภาวนามัย เป็นการฝึกใจให้สงบ เห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง ยกตัวอย่าง การนั่งสมาธิ วิปัสสนา การสวดมนต์ ผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ

4.การอ่อนน้อมถ่อมตน การอ่อนน้อมถ่อมตน หรือ อปจายนมัย ถือเป็นบุญอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการละอัตราตัวตนซึ่งถือเป็นแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา ผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดความเมตตาต่อกัน

5.การช่วยเหลือสังคม การช่วยเหลือสังคม หรือ ไวยาวัจจมัย ผลบุญในข้อนี้จะช่วยให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้น

6.การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเรา การให้ผู้อื่นมาร่วมทำบุญกับเรา หรือ ปัตติทานมัย เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มาร่วมทำบุญ ไม่เหนียวบุญ ผลบุญดังกล่าวจะช่วยให้เราเป็นคนใจกว้าง และปราศจากอคติต่างๆ เพราะพร้อมเปิดใจรับผู้อื่น

7.การอนุโมทนา การอนุโมทนา หรือ ปัตตานุโมทนามัย คือการยอมรับยินดี รู้สึกชื่นชมในการทำความดีของผู้อื่น ไม่คิดอิจฉา

8.การฟังธรรม การฟังธรรม หรือ ธรรมสวนมัย มีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญา และการดำเนินชีวิต ไม่จำเป็นต้องไปฟังที่วัดหรือจากพระท่านโดยตรง ผลบุญข้อนี้จะทำให้ผู้ฟังเกิดการรู้แจ้งเห็นจริง

9.การแสดงธรรม การแสดงธรรม หรือ ธรรมเทศนามัย คือการให้ข้อคิดที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยธรรมะ ผลบุญข้อนี้ช่วยให้ผู้รับมีปัญญาเห็นถึงสัจธรรม ส่วนผู้ให้ก็จะได้รับการสรรเสริญ

10.การทำความเห็นให้ถูกต้อง การทำความเห็นให้ถูกต้อง หรือ ทิฏฐุชุกรรม คือ การไม่ถือทิฐิ เอาตนเองเป็นใหญ่

ต้องทำบุญขนาดไหน ถึงจะได้รับผลบุญ

เรื่องบุญบาปนั้นเป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ดด้วยตาหรือหลักวิทยาศาตร์ แต่มักจะถูกกล่าวถึงในเรื่องของความโชคดีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงาน เงินทองหรือแม้กระทั่งเรื่องของความรักนั้นเองครับ การทำบุญเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็ยังบอกผลลัพธ์ไม่ได้อย่างชัดเจน แต่สิ่งที่ได้จากการทำบุญในทุกครั้งนั้นก็คือ “ความสุขทางใจ” นั้นเองครับ

การทำบุญนั้นสิ่งที่ดีคือการไม่หวังผลตอบแทนนั้จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ท่านผู้อ่านทั้งหลายมีความเข้าใจเรื่องของบุญมากขึ้นนะครับ สุดท้ายนี้เราอยากให้ทุกๆ ท่านได้ทำบุญเพื่อความสบายใจจะดีที่สุดครับ

Article Categories:
Lifestyle

Comments are closed.